వాసవీ కాలేజీ మోసం పరీక్షలు రాయలేని విద్యార్థులు

వనస్థలిపురంలోని వాసవి జూనియర్ కళాశాల నిర్వకం వల్ల దాదాపు 300 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు దూరం అయ్యారు. వాసవీ కాలేజీ యాజమాన్యం…

టైటిల్ దిశగా జూనియర్ హాకీ జట్టు

ఒకప్పుడు హాకీలో ప్రపంచాన్ని ఏలిన భారత్ ఆ ప్రాభవాన్ని క్రమంగా కోల్పోయినా తిరిగి భారత హాకీ జవసత్వాలు నింపుకుంటోంది. భారత సీనియర్…