భారత్ యుద్ధానికి సిద్ధమేనా?

పాకిస్థాన్ తో భారత్ పూర్తిస్థాయి యుద్ధానికి సిద్ధమవుతోందా…? భారత – పాకిస్థాన్ లతో పాటుగా ప్రపంచం మొత్తం ప్రస్తుతం ఇదే విషయంపై…