జోరుగా అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలు

నిజాంపేట లోని బండారి లే అవుట్ లో అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత పనులు సాగుతున్నాయి. చెరువు, నాలాల భూములను కబ్జాలు చేస్తూ…