భారత్ ఇజ్రాయిల్ ల మైత్రిలో కొత్త పుంతలు

భారత్ –ఇజ్రాయిల్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు కొత్త పుంతలు తొక్కనున్నాయి. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇజ్రాయిల్ లో పర్యటించనున్నారు. భారత్…