నగదు రహిత రాష్టంగా తెలంగాణ

నగదు రహిత లావాదేవీల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికే ఆదర్శం కావాలనే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి నగదు రహిత…