హైదరాబాద్ లో చెడ్డీ బనియన్ గ్యాంగ్ కలకలం…

హైదరాబాద్ లో చెడ్డీ, బనియాన్ గ్యాంగ్ ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఈ ముఠా దొంగతనాలు చేయడంలో…