జాతీయ గీతానికి అవమానం

జాతీయ గీతాన్ని ఆలపిస్తున్న సమయంలోనూ ఫోన్ లో ముచ్చటిస్తున్న బెంగాల్ ఎమ్మెల్యే తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. తృణముల్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే…