దిల్ షుక్ నగర్ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో మామిపళ్లతో పూజ

గడ్డీఅన్నారం రైతులు బాకుంటేనే దేశం బాగుంటుంది. వారి శ్రేయస్సు కోసం దిల్ షుక్ నగర్ లోని శ్రీవీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామిలో…

ఖబద్దార్ పాకిస్తాన్…

భారత్ కు చెందిన కులభూషణ్ ను పాకిస్థాన్ అక్రమంగా నిర్భందించడంతో  పాటుగా సరైన విచారణ లేకుండానే అతనికి మరణశిక్ష విధించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ…