చంద్రబాబు తినే ఆహారం ఇదే

  చంద్రబాబు నాయుడులోని కష్టించి పనేచేసే తత్వాం ఎప్పుడు ఉషారుగా ఉండే నైజాన్ని ఆయన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు సైతం మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు.…

The dangers of eating too much restaurant food

Vix ex everti efficiantur. Pri iusto atomorum ut. Ne mentitum honestatis vel, ex pro sonet iriure…