తప్పు ఒప్పుకున్న ఫేస్ బుక్

ఫేస్ బుక్ తన తప్పును ఒప్పుకుంది. కోట్లాది మంది ప్రజల వ్యక్తిగత సమాచారం దుర్వినియోగం అయినట్టు సోషల్ మీడియా దిగ్గజం ఫేస్…