నేతలతో నయీంకు లింకుల్లేవంటున్న పోలీసులు

 కరడుగట్టిన నేరగాడు నయూంకు అన్ని పార్టీల నేతలతో సంబంధాలు ఉన్నాయన్న వాదనలు సరికాదని దీనికి సంబంధించి తమ వద్ద పూర్తి ఆధారాలు…