చిరుకు అభినందనలు చెప్పిన రోజా

రాజకీయాల్లో ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉన్న చిరంజీవి,రోజా ఒకే వేదికమీదికి వచ్చారు. చిరంజీవితో పాటుగా అనేక సినిమాల్లో నటించిన రోజా ఆ తరువాత…

అన్నయ్య సినిమాకు రివ్యూలు అవసరం లేదు

తమ అభిమాన హీరో దాదాపు తొమ్మిది సంవత్సరాల తరువాత నటించిన ఖైదీ నెంబర్ 150 సినిమాను చూపి మేగా అభిమానులు ఆనందడోలికల్లో…

ధియేటర్లలో మేగా అభిమానుల సందడి

మేగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 150 సినిమా ఖైదీ 150 విడుదల కావడంతో మోగా అభిమానుల్లో సందడి నెలకొంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన…