మంచు కురిసే వేళలో…

విశాఖ మన్యంతో పాటుగా తూర్పు గోదవావరి, అరకు లాంటి ప్రాంతాలు మంచు దుప్పట్టి కప్పుకున్నాయి. మంచులో కొండకోనల అందాలు రెట్టింపయ్యాయి. చలికాలంలో…