ముంచుకొస్తున్న తుపాను

ఇప్పటికి రెండు సార్లు దిశను మార్చుకున్న వర్థ తుపాను ప్రస్తుతం నెల్లూరు-చెన్నైల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.…