క్యాబ్ డ్రైవర్ల సమ్మె

క్యాబ్ డ్రైవర్లు సమ్మె బాట పట్టారు. తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ క్యాబ్ డ్రైవర్లు డిసెంబర్ 30వ తేదీ అర్థరాత్రి…

త్వరలో నగరానికి టూవీలర్ క్యాబ్ లు…

త్వరలో నగరంలో టూవీలర్ క్యాబ్స్ ను అందుబాటులోకి తీుకుని రావాలని ప్రముఖ క్యాబ్స్ సంస్థ ఊబర్ ప్రయత్నిస్తోంది. ఇప్పటికే నగరంలో పెద్ద…