దొడ్డిదారిన కొత్తనోట్లు

వడ్డించేవాడు మనవాడైతే భోజనానికి ఎక్కడ కూర్చున్నా ఫరవాలేదు అనే సామెత నిజమవుతోంది. ఒక పక్క సామాన్య జనాలు చిల్లర కోసం నానా…

చిరు వ్యాపారి వద్ద రు.17కోట్ల నగదు

కేశవ మొదలియార్… తమిళనాడులోని వేలూరులో ఇతని పేరు తెలియని వారు పెద్దగా ఉండరు. కొత్తగా ఇతన్ని చూసిన వారు ఎవరైనా పూటగడని…

కూటికిలేని గిరిజనల పేరిట లక్షల డిపాజిట్లు

వందరూపాయల నోటును చాలా అరుదుగా చూసే గిరిజనులు వాళ్లు. వంద రూపాయలు సంపాదించడం కోసం రోజుల తరబడి కాయకష్టం చేసే వారి…