దిల్ షుఖ్ నగర్ బాంబు పేలుళ్ల కేసులో శిక్ష ఖరారు.

దిల్ షుఖ్ నగర్ జంట పేలుళ్ల కేసులో నిందితులకు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రత్యేక సెషన్స్ కోర్టు శిక్షలను ఖరారు చేసింది. ఈ…