నగరంలోనే అపాచీ విడిభాగాల తయారీ

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచి అపాచీ హెలికాఫ్టర్ల విడిభాగాలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లోనూ తయారవుతున్నాయి. ప్రముఖ వైమానికి తయారీ సంస్థ బోయింగ్ తో…