సిసింద్రీ ఎంగేజ్ మెంట్

హీరో నాగార్జున తనయుడు, యువ హీరో అక్కినేని అఖిల్ ఎంగేజ్ మెంట్ వేడుకకగా జరిగింది. ప్రముఖ పారిశ్రామిక కుటుంబం జీవీకే కుటంబానికి…