మంగళయాన్ కన్నా మోడీ ప్రచారపు ఖర్చే ఎక్కువ

టెలివిజన్,సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం కల్పించుకోవడంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటారు. గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీ విజయానికి…