నిజాం మ్యూజియం దొంగలు దొరికారు-బంగారు టిఫిన్ బాక్స్ లోనే భోజనం

nizam tiffin box నిజాం మ్యూజియంలో చోరీకి పాల్పడిన దొంగలు దొరికారు. వారి వద్ద నుండి చోరీకి గురైన వస్తువులను పోలీసులు…