కానరాని రు.500 కొత్తనోటు

హైదరాబాద్ నగర వాసులకు నగదు కష్టాలు తప్పడం లేదు. ఒకటో తారీఖు సమీపిస్తున్నా ఇప్పటికీ ఏటీఎంలలో అధిక శాతం పనిచేయడం లేదు.…