రానున్న ఎన్నికల్లో పోటీ :పవన్ కళ్యాణ్

రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో  తాను పోటీ చేస్తున్నట్టు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వెల్లడించాడు. గతంలో తాను చెప్పినట్టు 2019 ఎన్నికల్లో…