భారీగా పతనమైన ఐటి షేర్లు

బీఎస్ఇలో ఐటి షేర్లు భారీగా పతనం అయ్యాయి. ఐటి రంగ షేర్లలో భారీ పతనం నమోదయింది. దాదాపు 2.5 శాతం మేర…