రవితేజ ప్యామిలీ ఫొటోకు 2లక్షల కామెంట్లు

    హీరో రవితేజ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విశేషాలు బయట ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియదు. రవితేజ భార్యా పిల్లల…