టైటిల్ దిశగా జూనియర్ హాకీ జట్టు

ఒకప్పుడు హాకీలో ప్రపంచాన్ని ఏలిన భారత్ ఆ ప్రాభవాన్ని క్రమంగా కోల్పోయినా తిరిగి భారత హాకీ జవసత్వాలు నింపుకుంటోంది. భారత సీనియర్…

ఆసిస్ తో హాకీ సిరిస్ డ్రా

అస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండు మ్యాచ్ ల హాకీ సిరిస్ ను భారత్ డ్రా చేసుకుంది. పటిష్టమైన ఆస్ట్రేలియాను మొదటి మ్యాచ్ లో…