హెచ్-1బి వీసాల కేసులో హైదరాబాదీ పై కేసు

హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక వ్యక్తి అమెరికాలో హెచ్-1 బి వీసాల వ్యవహారంలో కేసు నమోదయింది. ఓక ఐటి సంస్థలో పనిచేస్తున్న…