టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ ఇంట్లో సీబీఐ సోదాలు

తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్సీ ఇంట్లో సీబీఐ సోదాలు జరుపుతోంది. హైదరాబాద్ నుండి నెల్లూరు వచ్చిన 12 మంది అధికారులు ఉదయం నుండి వాకాటి…