సరిహద్దుల్లో భారీ సొరంగం

పాకిస్థాన్ నుండి భారత్ లోకి ఉన్న భారీ సొరంగాన్ని భారత భద్రతా బలగాలు కనుగొన్నాయి. పాకిస్థాన్ భూబంగం నుండి భారత్ వైపు…