రాజకీయాల్లోకి హీరో సుమన్

దక్షిణాదిపై ఉత్తరాది పెత్తనంపై ఇప్పటికే సినీహిరో, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రంగా విరుచుకుని పడగా ఆయనకు మరో తెలుగు నటుడి…