సొంత పార్టీపై బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రమణ్యస్వామి విమర్శలు

నెహ్రు కుంటుంబం పై విమర్శలతో ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉండే బీజీపీ ఎంపీ సుబ్రమణ్యస్వామి సొంత పార్టీని ఇరుకున పెట్టాడు. పెద్ద నోట్ల…