అంత పెద్ద విమానంలో ఒక్కరే ప్రయాణికురాలు

నాలుగు గంటల విమాన ప్రయాణం… ఒక్కరే ప్రయాణికురాలు… ఆవిడకి విమానంలో రాచ మర్యాదలు… ఆవిడేమీ కోట్లకు పడగలెత్తిన శ్రీమంతురాలు కాదు… లేదా ఏ దేశాధినేతో కాదు. సాధారణ రచయిత్రి. స్కాట్లాండ్ కు చెందిన కరీన్ గ్రీవ్ అనే రచయిత్రి విమానంలో ఒక్కరే ప్రయాణించారు. గ్లాస్కో నుండి బయలుదేరిన ఆమె విమానంలో సీటింగ్ మారర్థ్యం 189 కాగా అందులో ఆవిడ ఒక్కరే ప్రయాణించారు. దీనితో విమాన సిబ్బంది ఆమెకు వీవీఐపీ ట్రీట్ మెంట్ ఇచ్చారు. ఆమెకు రాచమర్యాదలు చేశారు. ఈవిడతో పాటుగా విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు తమ టికెట్లను రద్ద చేసుకోవడంతో ఈమే మాత్రమే మిగిలారు. దీనితో సోలో ప్యాసింజెర్ గా మిగిలిన ఒక్కరే ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది.
ఇతర ప్రయాణికులు టికెట్లను రద్దు చేసుకున్నప్పటికీ ఒక్క ప్రయాణికురాలి కోసం విమానం నడపడంతో పాటుగా ఆమెకు వీఐపీ ట్రీట్ మెంట్ ఇవ్వడంపై సోలో ప్యాసెండర్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఘటనలు ప్రపంచ విమాన చరిత్రలో అత్యంత అరుదుగా జరుగుతుంటాయని ఆ రంగ నిపుణులు చెప్తున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *