మోడీ యోగా…

ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా లక్నోలోని రాంభాయ్ అంబేద్కర్ మైదానంలో మోడీ యోగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, స్థానికులతో కలిసి మోడీ యోగసనాలు వేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *