యోగి అదిత్యనాథ్ కు కమెండో రక్షణ

    ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ఆయనకు జడ్ ప్లస్ కేటగిరికింద రక్షణ కల్పించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనితో ఆయనకు కమెండో భద్రతను కల్పించనున్నారు. రాష్ట్ర పోలీసులతో పాటుగా కమెండోలు ఆదిత్యనాథ్ కు రక్షణగా ఉంటారు. 25-28 మంది కమెండోలతో ఆదిత్యనాథ్ కు భద్రతను కల్పిస్తారు.ఓ పైలట్, భద్రతాదళలతో కూడిన ఎస్కార్ట్ వాహనం ఎప్పుడూ యోగి వెంట వెళ్లనుంది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ నివాసం చుట్టూ కూడా కమెండోలను మోహరిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆదిత్యనాథ్ కు వై కేటగిరి కింద భద్రతను కల్పిస్తున్నారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లాంటి కీలక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడంతో ఆయన భద్రతను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా  ఉన్న అఖిలేష్ యాదవ్ కు కూడా జడ్ ప్లస్  రక్షణ లో ఉన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉప్పటివరకు 50 మందికి పైగా వ్యక్తులకు జడ్ ప్లస్ కింద రక్షణ కల్పిస్తుండగా 60 మందికి జడ్ కేటగిరీ భద్రతావలయంలో ఉన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *