వీక్షకులకు వందనాలు….

తెలంగాణ హెడ్ లైన్స్ న్యూస్ పోర్టల్ ను ఆదరిస్తున్న వారికి మా టీం తరపున శతకోటి వందనాలు… కొన్ని రోజుల విరామం తరువాత తిరిగి ప్రారంభమైన ఈ పోర్టల్ అచిరకాలంలోనే పదివేల వ్యూస్ సాధించింది. దీనికి సహకరించిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యావాదాలు…… telanganaheadlines.in team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *