వసంత పంచమి ప్రత్యేకతలు

నేడు వసంత పంచమి  దీనిని సరస్వతీ జయంతి,మదన పంచమి అనికూడా అంటారు .

 •  శ్రీ పంచమిని విద్యారంభదినం గా భావిస్తారు . అక్షరాభ్యాసాలకు ఇది మంచి రోజు.  బాసర క్షేత్రం లోనూ , మరియూ ఇతర సరస్వతీ దేవాలయాలలోనూ ఈ రోజున  అక్షరాభ్యాసాలు చేయిస్తారు
 • జ్ఞానానికి అధిదేవత సరస్వతి. ఆమె జ్ఞానస్వరూపిణి. శాస్త్రం, కళలు, విజ్ఞానం, హస్తకళలు మొదలైన వాటిని చదువుల తల్లి సరస్వతి అంశాలుగా మన పెద్దలు భావించారు. సృజనాత్మక శక్తికీ, స్ఫూర్తికీ కూడా వీణాపాణి అయిన సరస్వతిని సంకేతంగా చెప్పడం మన సంప్రదాయం.
 • • సరస్వతీం శుక్లవర్ణాం సుస్మితాం సుమనోహరామ్‌
  • కోటిచంద్ర ప్రభా ముష్ట పుష్ట శ్రీయుక్త విగ్రహమ్‌
  • వహ్ని శుద్దాంశుకాధానం వీణా పుస్తక ధారిణీమ్‌
  • రత్న సారేంద్ర నిర్మాణ నవ భూషణ భూషితామ్‌
 • జ్ఞానశక్తికి అధిష్ఠాన దేవత- సరస్వతీమాత. జ్ఞాన, వివేక, దూరదర్శిత్వ, బుద్ధిమత్తత, విచార శీలత్వాదుల్ని శ్రీవాణి అనుగ్రహిస్తుందంటారు.
 • సరస్వతి శబ్దానికి ప్రవాహం అనే అర్థం కూడా ఉంది. ప్రవాహం చైతన్యానికి ప్రతీక.
 • ఉత్తర భారత దేశంలో  ఈ రోజు లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు.  రతీ మన్మథులను పూజించడం కూడా ఆనవాయితీ.
 • మాఘ శుక్ల పంచమినాడు రతీదేవి కామదేవ పూజ చేసినట్లు పౌరాణికులు చెబుతారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *