ఏటీఎం నుండి ఉపసంహరణ పరిమితి పెంపు

ఏటీఎం ల నుండి నగదు ఉపసంహరణ పరిమితిని రిజర్వ్ బ్యాంక్ పెంచింది. ప్రస్తుతం రోజుకు నాలుగు వేల రూపాయలు తీసుకునే అవకాశం ఉండగా ఆ పరిమితిని ఇప్పుడు పదివేలకు పెంచారు. ఇక నుండి రోజుకు పదివేల రూపాయలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వారానికి ప్రస్తుతం ఉన్న 24వేల పరిమితిని అదేవిధంగా ఉంచారు. దీన్ని మాత్రం పెంచలేదు. మొదట 2000 గా ఉన్న నగదు ఉపసంహరణ పరిమితిని 4500కు పెంచగా ఆ తరువాత ప్రస్తుతం దాన్ని పదివేలుగా ఆర్బీఐ నిర్ణయించింది. అటు కరెంటు ఖాతాల నుండి నగదు ఉపసంహరణను ఆర్బీఐ పెంచింది. ప్రస్తుతం కరెంటు ఖాతాల నుండి రోజులు 50వేల రూపాయలు ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉండగా ప్రస్తుతం ఆ పరిమితిని లక్ష రూపాయలుగా నిర్ణయించారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *