మీ రచనలకు ఇదే మా ఆహ్వానం

తెలంగాణ హెడ్ లైన్స్ మీ రచనలకు అహ్వానం పలుకుతోంది. ఆర్థిక, రాజకీయ,సామాజిక అంశాలతో పాటుగా మీకు నచ్చిన విషయాలపై మాకు రాసి పంపండి. కథలు, కవితలు కూడా రాసిపంపవచ్చు. ఏదైనా ఆసక్తికర అంశంగానీ సమాచారం కూడా మాకు పంపండి. మీరు మీ వ్యాసాలను telanganaheadlines@gmail.co, కు కానీ info@telanganaheadlines.in కు గానీ మెయిల్ చేయవచ్చు.
(దయచేసి స్వంత రచనలు మాత్రమే పంపగలరు కాపీ పేస్ట్ లు వద్దు)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *