కామారెడ్డి లో పాస్ పోర్టులు సీజ్

0
166

ఇతర రాష్ట్రాలలో ఇతర దేశాల నుండి వచ్చిన 817 మంది పాస్ పోర్టులు సీజ్. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 35 వ్యాపార దుకాణాల పై కేసు నమోదు. 1586 ప్రజలలో వాహనాలు సీజ్ ప్రతి గ్రామాల్లో మొబైల్ వాహనాల ద్వారా కూరగాయల పంపిణీ చేస్తున్న జిల్లా యంత్రాంగం.

Wanna Share it with loved ones?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here