ఏపి లో 133 చోట్ల రెడ్ జోన్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

0
198

అనంతపురం జిల్లాలో 3, చిత్తూరు జిల్లా లో 7, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 8, గుంటూరు జిల్లాలో 12, కడప జిల్లా లో 6, కృష్ణ జిల్లా లో 16, కర్నూల్ జిల్లా లో 22, నెల్లూరు జిల్లా లో 30, ప్రకాశం జిల్లాలో 11 రెడ్ జోన్ లను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుర్తించింది

Wanna Share it with loved ones?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here