మంచు కురిసే వేళలో…

0
82

విశాఖ మన్యంతో పాటుగా తూర్పు గోదవావరి, అరకు లాంటి ప్రాంతాలు మంచు దుప్పట్టి కప్పుకున్నాయి. మంచులో కొండకోనల అందాలు రెట్టింపయ్యాయి. చలికాలంలో విశాఖ మన్యానికి మరిన్ని సొగసులు అద్దినట్టయింది. చలికాలంలో భానుడు కూడా ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు. చలిమంటలు వేసుకుని గిరిజనలు వెచ్చదనాన్ని పొందుతుంటే ఎత్తైన వృక్షాల చాటు నుండి తొలి కిరణాలు తొంగిచూసే అద్భుత దృశ్యం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చలికాలపు సొగసులను బంధించడానికి పెద్ద సంఖ్యలో జౌత్సాహిక ఫొటోగ్రాఫర్లు అద్భుత దృశ్యాలను పదిలపరుస్తున్నారు.Wanna Share it with loved ones?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here