దైవం మానవ రూపంలో…

-అలెకోట చంధ్రశేఖర్ ఆపదలో ఆదుకునే వారిని దైవంతో పోలుస్తాం… అవసరం ఉన్నప్పుడు సహాయం చేసినవారిని సాక్షాత్తు దేవునికి ప్రతిరూపంగా కొలుస్తాం… ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్నసమయంలోనూ లేదా సహాయం

Read more

హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం

fire accident in hyderabad exhibitionn హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్ఝిషన్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా అస్తి నష్టం జరిగినప్పటికీ

Read more

పంచుకోవడమే పండుగ పరమార్థం…

హింధూ సంస్కృతిలో ప్రతీ పండక్కీ ఓ నిర్థష్టమైన అర్థం…పరమార్థం దాగి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో పాటుగా గొప్ప సామాజిక అంశాలు కూడా ప్రతీ పండుగలోనూ దాక్కుని ఉంటాయి.

Read more