పంచుకోవడమే పండుగ పరమార్థం…

హింధూ సంస్కృతిలో ప్రతీ పండక్కీ ఓ నిర్థష్టమైన అర్థం…పరమార్థం దాగి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక అంశాలతో పాటుగా గొప్ప సామాజిక అంశాలు కూడా ప్రతీ పండుగలోనూ దాక్కుని ఉంటాయి.

Read more

ఈబీసీ బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం-ఇక ఆగ్రవర్ణ పేదలకు 10శాతం రిజర్వేషన్

ebc bill ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లును రాజ్యసభ ఆమోదించింది. సుదీర్ఘ చర్చ అనంతరం రాజ్యసభ బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది.

Read more