సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ పై అశక్తికర విషయాన్ని చెప్పిన కమాండర్

2016 సెప్టెంబరు 29న భారత భారత సైన్యం నియంత్రణ రేఖకు ఆవతల ఉన్న ఉగ్రవాద శిభిరాలను ధ్వంసం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.…