బ్యూటిషియన్ ది ఆత్మహత్యా…? హత్యా…?

బ్యూటీషియన్ శిరీష మరణం మిస్టరీ ఇంకా వీడడం లేదు. ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందంటూ ఆమె స్నేహితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా ఈ…