చరిత్ర పుట్టల్లోఎస్.బీ.హెచ్

గన్ ఫౌండ్రీలోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ప్రధాన కార్యలయం… నగర వాసులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కరలేని పేరు… గన్ ఫౌండ్రీ…

క్యాష్ ఫుల్ జనమే నిల్…

పెద్ద నోట్ల రద్దు తరవాత దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఏటీఎంల ముందు, బ్యాంకుల ముందు పడిగాపులు పడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే జమ్ము…