ఈమె జయలలిత కూతురు కాదు…

జయలలిత కూతురుగా సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారంలో ఉన్న మహిళ అసలు పేరు దివ్యా రామచంద్రన్ అట, చెన్నైలో ప్రముఖ మృదంగ…