తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు

బంగారం ధర భారీగా తగ్గింది. శుక్రవారం నాడు బంగారం ధర ఒక్కసారిగా గ్రాముకు275 రూపాయలు తగ్గింది. ధర తగ్గడంతో ప్రస్తుతం స్వచ్చమైన…