సిక్కుల ఊచకోత కేసు పునర్విచారణ

ఇందిరా గాంధీ హత్య తరువాత సిక్కుల ఊచకోత కేసులను తిరిగి విచారించేందుకు సిట్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ముగ్గురితో కూడిన ఈ…