ప్రధాని భద్రతా విధుల్లో ఉన్న ఎస్.ఐ ఆత్మహత్య

ప్రధాన మంత్రి బందోబస్తు విధుల్లో ఉన్న ఒక ఎస్.ఐ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ప్రధాని భద్రతా విధుల్లో ఉన్న ఎస్.ఐ…